• به فروشگاه چترنگ خوش آمدید
  • تماس با ما: 09128003066

ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
  • image 355 بازدید

ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت

جزییات

ماشین فلزی kinsmart

جیپ 1971سفید

مدل Dj-5B

با قابلیت عقب کش

درهای بازشو به صورت کشویی

+3 سال
Kinsmart / کینزمارت
چین
به اشتراک گذاری

260,000 تومان

پرداخت 100% امن در شبکه شتاب
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
ماشین فلزی جیپ 1971 سفید مدل کینزمارت
260,000 تومان