• به فروشگاه چترنگ خوش آمدید
  • تماس با ما: 09128003066

بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
  • image 18999 بازدید

بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس

جزییات

اینکه تا کجا می توانید در بازی فکری رومیزی خدمه پیش بروید بستگی مستقیم به توانایی شما در تعامل و همکاری با یکدیگر به عنوان اعضای یک تیم دارد...

+10 سال
2 - 5 نفر
15 - 30 دقیقه
به اشتراک گذاری

210,800 تومان 248,000

15% تخفیف
پایان تخفیف در
پرداخت 100% امن در شبکه شتاب
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
بازی رومیزی خدمه2، ماموریت در اعماق اقیانوس
210,800 تومان248,000