• به فروشگاه چترنگ خوش آمدید
  • تماس با ما: 09128003066

بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
  • image 321 بازدید

بازی رومیزی جنگ زمزمه ها

جزییات

بازی رومیزی جنگ زمزمه ها A war of whispers یک بردگیم استراتژیک با مکانیزم کنترل منطقه است که در آن بازیکنان باید امپراطوری را که به آن وفادار هستند به قدرت برسانند

+12 سال
2 - 4 نفر
30 - 60 دقیقه
به اشتراک گذاری

تماس بگیرید

15% تخفیف
پایان تخفیف در
پرداخت 100% امن در شبکه شتاب
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
بازی رومیزی جنگ زمزمه ها
تماس بگیرید