• به فروشگاه چترنگ خوش آمدید
  • تماس با ما: 09128003066

بردگیم پنج قبیله
بردگیم پنج قبیله
بردگیم پنج قبیله
بردگیم پنج قبیله
بردگیم پنج قبیله
بردگیم پنج قبیله
  • image 457 بازدید

بردگیم پنج قبیله

جزییات

کاروان شما به قلمرو سلطنت افسانه ای نقالا Naqala رسیده است!
سلطان قدیمی مُرده و جنگ و کشمکش شدیدی برای جانشینی او درگرفته!
پیشگویی هایی که از گذشته بجا مانده، حاکی از آن است که غریبه ای با اعمال نفوذ و تاثیر خود بر قبایل پنج گانه میتواند سرنوشت سلطنت را رقم بزند!
آیا شما همان غریبه پیشگویی ها هستید؟؟!
آیا میتوانید این پیشگویی را به حقیقت تبدیل کنید؟؟!!

تعداد بازیکنان:2-4

مدت زمان:90

سن:+10 سال

+13 سال
2 - 4 نفر
40 - 80 دقیقه
به اشتراک گذاری

تماس بگیرید

15% تخفیف
پایان تخفیف در
پرداخت 100% امن در شبکه شتاب
بردگیم پنج قبیله
بردگیم پنج قبیله
تماس بگیرید