• به فروشگاه چترنگ خوش آمدید
  • تماس با ما: 09128003066

بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
  • image 1734 بازدید

بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا

جزییات

خشکی یا دریا؟  چه کسی برنده ی این جدال نفس گیر می شود؟ خشکی های بهم پیوسته همراه با صخره های در هم تنیده یا دریا ها و مرجان های وصف ناپذیرش؟...

+14 سال
2 - 4 نفر
30 - 60 دقیقه
به اشتراک گذاری

تماس بگیرید

15% تخفیف
پایان تخفیف در
پرداخت 100% امن در شبکه شتاب
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
بازی فکری نبردی میان خشکی و دریا
تماس بگیرید